Zbohatnout
 ve financích, vztazích, zdraví a štěstí
“Největším bohatstvím je znalost.”
 
Zbohatnout menu

 Jak zbohatnout? 
 Přesun bohatství 
 YouTube kanál 
 Kontakt

Přesun bohatství a krize 2012

Říká se, že v časech velkých krizí dochází k největším přesunům bohatství.

Dluhová krize se však týká celého západního světa. Dojde tedy nejen k přesunům bohatství mezi jednotlivci, ale také mezi národy? Již 40 let běží celosvětový finanční systém “na sucho”. Míněno, přestaly se jako prostředek směny používat peníze, začalo se používat oběživo. Penězi jsou zlato a stříbro. Oběživo je papírová měna nekrytá zlatem, krytá jen důvěrou. Historická životnost jednoho oběživa je kolem 40 let. Její kolaps je zpravidla způsoben možností jejího neomezeného rozmnožování. Zlato a stříbro tuto vlastnost nemá, nelze je libovolně rozmnožit. Jsou to základní atomy, které nelze stvořit. Lze pouze shromáždit jejich omezený výskyt na Zemi, a to namáhavým a nákladným způsobem. Neboli žádné peníze zdarma a ze vzduchu.

V dnešní době je stiskem Enteru na klávesnicích centrálních bank Ameriky a Evropy vytvářeno obrovské množství peněz, které jsou používány k vytloukání klínu klínem. Výsledek: narůstající objem “bankovek” znehodnocuje hodnotu “bankovek” v peněžence. Bankovka je uvedena v uvozovkách, protože většina oběživa existuje už jen virtuálně v počítačích, s přístupem k nim přes plastikovou kartu nebo on-line bankovnictví.

Bude rok 2012 vyvrcholením dluhové krize?

Položme si několik hypotetických otázek. Co by se stalo, pokud bychom vložili plastovou kartu do přístroje a přístroj nám na displeji oznámil jednu velkou nulu? Uvědomili bychom si tehdy, co jsou a co nejsou skutečné peníze? Uvědomili bychom si za takové situace, že pokud je nedržíme v ruce, ve skutečnosti je nevlastníme? Nebo co kdybychom zítra přišli do našich oblíbených potravin a tam by u chleba stála cenovka “jeden trilion korun”? Uvědomili bychom si v takovém případě, že číslo na bankovce má velmi relativní skutečnou hodnotu, danou pouze důvěrou? Lidé Zimbabwe o tom něco vědí, kam vede řešení dluhů skrze tištění oběživa. Nedá se říci, že v České republice nám něco z toho bezprostředně hrozí, jde pouze o ilustraci k zamyšlení na téma peníze a oběživo.

Jaká je tedy odpověď na krizi v roce 2012?

Co nám říkají hlavy nejbohatších států, kteří jsou vždy plní optimismu o šťastných zítřcích?

“Tato mimořádná krize, bezpochyby nejvážnější od druhé světové války ... není u konce.” - Francouzský president Nicolas Sarkozy

2012 bude “bezpochyby obtížnější než 2011 … kontinent čelí nejtvrdšímu testu za posledních několik desetiletí.” - Německá kancléřka Angela Merkel

“Tučné roky jsou za námi. Musíme se připravit na několik hubených let.” - Dánský premiér Helle Thorning-Schmidt

V současné době řešení dluhů spočívá ve vytvoření ještě více dluhů, kterými je uhrazen předchozí dluh. Protože ale ke každému dluhu je připojen úrok, dluh narůstá exponenciálně. Je zde matematická jistota, že tento model má jasný nepřekročitelný konec. Dluh, je-li úročen, je ve své ryzí podstatě nesplatitelný. Všechny snahy vyřešit dluhovou krizi splacením dluhů dalšími dluhy, skončí nezdarem. Mocní to dobře ví, je to hra o čas. Na druhou stranu, snahy splatit dluhy tištěním peněz ze vzduchu končí dle modelu Zimbabwe. Jediné skutečné řešení je dluh odpustit. Škrtnout. Ještě předtím jistě budou i snahy nahradit jedno “bezcenné” oběživo jiným “bezcenným” oběživem. Míněno, oběživem opět nekrytým něčím, co má skutečnou cenu samo v sobě (jako zlato). Tak či tak, přechodové období z jednoho stavu do druhého stavu bude bolestivé. A je to právě to období, kdy dochází k velkým přesunům bohatství z rukou jedněch do rukou druhých.
Vzpomeňme například na naší vlastní historii a přechodové období ze socialismu do kapitalismu. Přechodové období řešené kuponovou privatizací. Všem lidem byl dán podíl na majetku národa. Majetek se nakonec od většiny bezradných přesunul do rukou několika málo, kteří věděli, kteří měli znalosti, co v dané situaci dělat.

Je možné být na té správné straně?

Tyto stránky mají v kategorii financí za cíl vzdělat a připravit české lidi na takovouto situaci. Aby onen přesun bohatství neprobíhal ani tak mezi českými lidmi, jako spíše směrem do naší vlasti jako takové. A spíše do rukou drobného člověka, který je v takových časech na tom nejvíce bit.

Můj vlastní otec měl před pádem socialismu celkem našetřeno. Myslel rozumně na stáří. Potom ale jedno oběživo bylo nahrazeno jiným oběživem a úspory se během prvních let defacto rozplynuly. Ztratily hodnotu. V dnešní době je zhola nemožné šetřit. Míněno, uchovat si na později hodnotu v oběživu. Dalším z cílů těchto stránek je proto seznámit s možnostmi, jak uchovat úspory v období měnových turbulencí. Jak co možná netratit, pokud možno zůstat na svém, možná i zhodnotit.

Shrnuto do jedné věty, tyto stránky v kategorii financí popisují možnosti vydělání peněz a uchování vydělaného.

Nic z uvedeného na těchto stránkách nebo věstníku není míněno jako rada. Cílem stránek je pouze poskytovat podklady k vlastnímu uvažování a rozhodování. Každý člověk je odpovědný za svá vlastní rozhodnutí, která po zralé úvaze přivede v život. Nikdo by neměl dělat nic ze zde uvedeného jen proto, že je zde dané téma rozebíráno. Nevěřte nekriticky ničemu. Každé tvrzení si ověřte z více zdrojů. Zkoumejte, vzdělávejte se o daném tématu. Informace a principy zde popisované, jsou ve většině případů záměrně zjednodušeny pro snadnější pochopení. Lze je tedy označit za nepřesné vzhledem ke skutečnému stavu věcí. Čtenář by měl tento fakt vzít rovněž v úvahu při svém rozhodování, že se v mnoha případech jedná o prvotní zjednodušený vhled do tématu. Upřednostňuje se zde snadnost pochopení principu, před přesným akademickým popisem pravé skutečnosti.

Zvažte odběr věstníku bohatého na dobré informace.Creative Commons License
Text na stránkách od Zbohatnout.cz podléhá licenci:
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko autor: zbohatnout.cz